Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Zamknij
  • Oferta Dla Ciebie
  • Oferta Dla Firm
  • Oferta Dla Rolników
  • Oferta Dla Wspólnot Mieszkaniowych
Tarcza finansowa PFR
Bankowość mobilna
Bankowość dla Najmłodszych

« powrót

 
15.06.2020

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU

 

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU

ZAPRASZA

 

na Zebranie Przedstawicieli,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10 00

w Gościniec „PAN TADEUSZ” Halina i Tadeusz Zinek w Bielawie Dolnej 37

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

a)       uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pieńsku,

b)       wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Komisji:

a)       Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

b)       Komisji Uchwał i Wniosków

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r., w tym:

a)     ocena przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego,

b)     ocena przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Pieńsku.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2019 r

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta

10. Omówienie zmian w Statucie Banku

11. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pieńsku w 2019 r.,

b)       zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego
w Pieńsku za 2019 r.,

c)        udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

d)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2019,

e)       podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,

f)         zatwierdzenie zmian w Statucie,

g)       zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym

13. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej

14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Sekretariacie BS Pieńsk przy ul. Staszica 20, w godzinach od  800 do 1400  .

W wypadku braku wymaganego quorum Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Banku zwołuje ponownie Zebranie Przedstawicieli w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 10 30 w Gościńcu „PAN TADEUSZ” Halina i Tadeusz Zinek w Bielawie Dolnej 37 z porządkiem obrad jak w tekście wyżej.                

 

 

                                                                                                                  ZARZĄD

« powrót